Линеарне једначине (основни и средњи ниво)

Резултат теста

1. Збир решења једначина -10 + x = 8 и 7 - x = -2 износи:

2. Решење једначине 4(x-2)=28 је број:

3. Изабери једначинE чије решење је број -1

4. Број 5 није решење једне од датих једначина. Које?

5. Да ли су једначине x-1=-4 и 3-x=6 еквивалентне?
6. Изабери тачно тврђење. Једначина -5+3x=3x-4-1

7. Изабери једначинУ чије решење је број -4

8. Решење једначине 6-3(2x-1)=-3 је број:

9. Изабери тачно тврђење. Једначина 3x-4=2+3x

10. Да ли је број x=0 решење једначине 4-x=5+2x?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ