Линеарне једначине (основни и средњи ниво)

Резултат теста

1. Изабери једначинУ чије решење је број -4

2. Збир решења једначина -10 + x = 8 и 7 - x = -2 износи:

3. Изабери тачно тврђење. Једначина -5+3x=3x-4-1

4. Да ли је број x=0 решење једначине 4-x=5+2x?

5. Број 5 није решење једне од датих једначина. Које?
6. Решење једначине 6-3(2x-1)=-3 је број:

7. Изабери једначинE чије решење је број -1

8. Изабери тачно тврђење. Једначина 3x-4=2+3x

9. Решење једначине 4(x-2)=28 је број:

10. Да ли су једначине x-1=-4 и 3-x=6 еквивалентне?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ