Hemija – Baze (8.r.)

Hemija – Baze (8.r.)

Тест у ПДФ форми преузмите ОВДЕ

Резултат теста

1. Baze su jedinjenja koja nastaju reakcijom vode i ______ oksida.

2. Koji oksid gradi bazu NaOH?

3. Soli nastaju reakcijama baza sa _____ .

4. Koji valencioni broj ima litijum u LiOH?

5. Ako se u našoj čaši nalazi rastvor baze kakav će opseg pH vrednosti imati taj rastvor?
6. Baze (hidroksidi) se sastoje od _______ i hidroksidne grupe.

7. Koji od ponuđenih elemenata Periodnog Sistema grade baze?

8. Od ponuđenih oksida, koji imaju mogućnost da grade baze u reakciji sa vodom?

9. Baze boje crveni lakmus - papir u koju boju?

10. Zaokružiti tačnu reakciju nastajanja natrijum-hidroksida
11. Kako možemo podeliti baze?

12. OH- jon se naziva?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ