Matične ćelije – test (8.r.)

Matične ćelije

Princip ekonomičnosti građe i funkcije živih bića

Ćelijski metabolizam

1. ____ daje uputstva za sintezu proteina.

2. Zašto u telu čoveka postoje matične ćelije, iako se takav čovek ne razvija i ne raste?

3. Eritrocit je organela bez/sa jedrom, ali je nastao od ćelije bez/sa jedrom.

4. Koje su uloge proteina u ćeliji?

5. Matična ćelija svojim deobama i promenama daje ______ ćeliju.
6. Primer za proces ćelijskog metabolizma gde se molekuli grade je:

7. Tvorno tkivo biljaka se nalazi u:

8. U jedru svake naše ćelije se nalazi kompletan genetički materijal, ali su različiti geni aktivni u različitim tipovima ćelija.

9. Pri aktivnom transportu kroz ćelijsku membranu se:

10. Matične ćelije su nezrele ćelije koje mogu dati bilo koju ćeliju koja ima ulogu u organizmu.
11. Jedna od sličnosti između matičnih i diferenciranih ćelija je ćelijska građa.

12. Eritrociti:

13. U cvetu biljke se već nalaze diferencirane biljke.

14. Proteini u ćelijskoj membrani:

15. Matične i diferencirane ćelije imaju različit broj hromozoma ukoliko su telesne.
16. Matične ćelije kod biljaka sačinjavaju _______ tkivo.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста