Функције – тест (8.р.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Функције – тест

Резултат теста

1. функција са слике има формулу

2. Функција 2х+у-5=0

3. Ако је вредност аргумента х= -3 вредност функције 2x+у-3=0

4. За коју вредност параметра а су дате функције паралелне у=3х−11 и у=(m−3)x−3

5. Кроз тачку М(-2,3) пролазе функције
6. За линерану функцију у=кх+n са слике важи да

7. График функције y=3x-2 пролази кроз тачку

8. График функције у=-5х+5 пролази кроз тачку

9. Анализом графика утврди формулу ове функције

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ