Ograničenost resursa (kapacitet sredine) i održivi razvoj I – test (8.r.)

Ograničenost resursa (kapacitet sredine) i održivi razvoj I

Ograničenost resursa (Kapacitet sredine) i održivi razvoj II

1. Sve što se nalazi u prirodi, a koriste živa bića za svoje potrebe su:

2. Jedna od država sa najvećim ekološkim otiskom je:

3. Trag koji čovek ostavlja u prirodi naziva se:

4. Kapacitet sredine odnosi se na:

5. Da li čovek svojim načinom života menja uslove života u životnoj sredini?
6. Šta predstavlja jedinstvo biotopa i biocenoze?

7. Sve životne sredine delimo na:

8. Brojnost ljudske populacije:

9. Čovek u većoj meri:

10. Ekološki faktori se dele na:
11. Životna zajednica je predstavljena biotopom nekog staništa.

12. Kapaciteti životne sredine su neograničeni.

13. Šta spada u neobnovljivi izvor energije?

14. Periodične promene u ekosistemu se vezuju za:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста