Ograničenost resursa (kapacitet sredine) i održivi razvoj I – test (8.r.)

Ograničenost resursa (kapacitet sredine) i održivi razvoj I

Ograničenost resursa (Kapacitet sredine) i održivi razvoj II

1. Šta spada u neobnovljivi izvor energije?

2. Sve životne sredine delimo na:

3. Sve što se nalazi u prirodi, a koriste živa bića za svoje potrebe su:

4. Čovek u većoj meri:

5. Kapaciteti životne sredine su neograničeni.
6. Jedna od država sa najvećim ekološkim otiskom je:

7. Životna zajednica je predstavljena biotopom nekog staništa.

8. Da li čovek svojim načinom života menja uslove života u životnoj sredini?

9. Šta predstavlja jedinstvo biotopa i biocenoze?

10. Kapacitet sredine odnosi se na:
11. Trag koji čovek ostavlja u prirodi naziva se:

12. Periodične promene u ekosistemu se vezuju za:

13. Brojnost ljudske populacije:

14. Ekološki faktori se dele na:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста