Правопис – тест

Правопис – тест

Једначење сугласника по звучности – тест

Падежи – тест

Јотовање, палатализација, сибиларизација – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ и ОВДЕ

Резултат теста

1. Како гласи суперлатив придева бесан?

2. У којим реченицама је број правилно написан?

3. Обележи правилно написане глаголе.

4. Обележи два правилно написана појма?

5. Означи речи које су добро написане
6. Правилно написани географски појмови су:

7. Облежи одговор испред правилно написаних појмова.

8. Договориле смо се да се видимо на:

9. Шта је правилно написано?

10. Шта се од наведеног пише састављено?
11. Изабери правилне називе небеских тела.

12. Која два глагола су правилно написана?

13. Која реченица није правилно написана?

14. Изабери правилно написан компаратив придева висок.

15. Изабери тачне одговоре:
16. Означи правилно написану реченицу:

17. Који бројеви су тачно написани?

18. Означи све речи које нису добро написане:

19. Изабери правилно написану одричну заменицу.

20. У којој реченици није потребно писање заменице ВИ великим словом?
21. Неправилно је:

22. Која два од понуђених одговора су тачно написани?

23. Изаберите тачан одговор:

24. Изабери правилно написане глаголе.

25. Шта је правилно написано?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ