Правопис – тест

Правопис – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ и ОВДЕ

Резултат теста

1. Шта је правилно написано?

2. Изабери правилно написане датуме.

3. Обележи неуправни говор.

4. Изаберите тачан одговор:

5. Правилно написане скраћенице су:

6. Изабери правилно написане речи.

7. Шта је правилно написано?

8. Који бројеви су тачно написани?

9. Која два од понуђених одговора су тачно написани?

10. Која реченица је правилно написна?

11. Исправно је рећи:

12. Означи све речи које нису добро написане:

13. Која реченица није правилно написана?

14. Великим словом пишу се:

15. Где запета није правилно употребљена?

16. Изабери правилно написане глаголе.

17. Правилно написане реченице су:

18. Који од понуђених одговора је тачно написан?

19. Обележи два правилно написана појма?

20. Обележи правилно написане глаголе.

21. Правилно написани облици глагола су:

22. Означи речи које су добро написане

23. Правилно написана реченица је:

24. Обележи тачну реченицу:

25. Изабери правилно написану одричну заменицу.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ