Правопис – тест

Правопис – тест

Једначење сугласника по звучности – тест

Падежи – тест

Јотовање, палатализација, сибиларизација – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ и ОВДЕ

Резултат теста

1. Обележи правилно написане глаголе.

2. Обележи правилно написан присвојни придев.

3. Означи речи које су добро написане

4. Правилан облик презента глагола је:

5. Правилно је написано
6. Правилно је написано

7. Изабери реченице у којима је футур први написан према правописним правилима.

8. Изаберите тачан одговор:

9. Изабери правилно написане речи.

10. Изабери правилан израз:
11. Изабери правилно написан компаратив придева висок.

12. Само једна реч је добро написана. Изабери је.

13. Који бројеви су тачно написани?

14. Облежи одговор испред правилно написаних појмова.

15. Обележи правилно написане примере
16. Договориле смо се да се видимо на:

17. Која два од понуђених одговора су тачно написани?

18. Речца НЕ се пише одвојено од глаголских облика.

19. Изабери правилно написану одричну заменицу.

20. Правилно написана реченица је:
21. Правилно написане реченице су:

22. Великим словом пишу се:

23. У којој реченици није коришћено правило о састављеном писању речи?

24. Неправилно је:

25. У којој реченици нису потребни наводници?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ