Kretanje, skelet – test (6.r.)

Kretanje, skelet

1. Mišići i skelet zajedno čine _______ sistem.

2. Skelet omogućava _______ telu.

3. Da li je skeletni sistem u vezi sa stvaranjem novih krvnih ćelija?

4. Kosti ruku i nogu spadaju u:

5. Označiti kratke kosti:
6. Rebra pripadaju:

7. Zglob je nepokretna veza između kostiju.

8. Nepokretna veza je:

9. Gde se nalazi polupokretni tip veze (hrskavica)?

10. Kosti lobanje:
11. Jedina pokretno vezana kost u kostima glave je:

12. Označiti kosti trupa:

13. Koliko imamo vratnih pršljenova?

14. Rameni pojas je:

Skelet u životinjskom svetu

15. Rakovi imaju ______ skelet od hitina.
16. Krečnjačku ljušturu ima:

17. ________ je štapićast, elastičan organ, osovinski deo skeleta.

18. Hordati imaju:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста