Jedinstvo gradje i funkcije kao osnova života – test (6. razred)

Jedinstvo gradje i funkcije kao osnova života – test (6. razred)

Резултат теста

1. Šta je morfologija?

2. Poređaj ove pojmove od najjednostavnijeg do najkomplikovanijeg: tkivo, organizam, organ, sistem organa, ćelija.

3. Označi šta je tačno ( vezano za amebe):

4. Kakve tri vrste mišićne ćelije postoje?

5. Sistem organa za disanje kod ljudi (izaberi one koji učestvuju)
6. Šta je na slici?

7. Koji delovi ćelije su tu pored osnovnih?

8. Poređaj ove pojmove: receptor, efektor, osećajni nervi, osecani centar u mozgu, draž.

9. Srce je podeljeno na šta?

10. Varenje može biti (trag je u slici) :
11. Šta je na slici? (više odgovora)

12. Šta su onda pore?

13. Kakvi receptori imaju (izaberi one koji postoje):

14. Označi šta je tačno.

15. Delovi lista su:
16. Šta su tetive?

17. Izaberi šta je tačno:

18. Šta su mitohondrije?

19. Eukariote su:

20. Označi tačne odgovore.
21. Tipovi oblika bakterija su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ