Једначење сугласника по звучности – тест

Једначење сугласника по звучности – тест

Падежи – тест

Перфекат – тест

Гласовна промена: једначење сугласника по месту творбе (изговора) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У речи: потписати, префикс је био:

2. Корен речи бекство је:

3. Номинатив речи изласка је

4. У речи преводиоци имамо две гласовне промене:

5. У речи бегунца имамо гласовну промену:
6. Купио сам књигу са изрекама великих ______________ ( мислилац).

7. Gенитив једнине речи умањилац гласи:

8. Aко неко слуша, он је :

9. Pо_писати - на празно место иде слово:

10. Kоси_ба на - празно место иде слово:
11. По_шишати - на празно место иде слово:

12. Нару_бина - на празно место иде слово:

13. Ре_ка - на празно место иде слово:

14. По_кровље - на празно место иде слово:

15. Заду_бина - на празно место иде слово:
16. Бе_крајан - на празно место иде слово:

17. И_плаћен - на празно место иде слово:

18. Он је верни ____________ (пратити) серија

19. Та серија има много ___________(гледати)

20. Само три _______________(гледати) су остала на паузи
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ