Гласовна промена: једначење сугласника по месту творбе (изговора) – тест

Гласовна промена: једначење сугласника по месту творбе (изговора) – тест

Гласовна промена: једначење сугласника по месту творбе (изговора) – тест

1. Једначење сугласника по месту творбе је гласовна промена у којој зубни сугласници С и З.......

2. Једначење сугласника по месту творбе обухвата и промену сонанта Н (испред уснених сугласника Б, П) у сонант:

3. У речи ГРОЖЂЕ пре једначења сугласника по месту творбе десила се гласовна промена:

4. У речи РАШЧИСТИТИ пре једначења сугласника по месту творбе десила се гласовна промена:

5. У којем изразу препознајеш гласовну промену једначење сугласника по месту творбе:
6. Означи именице у којима уочаваш једначење сугласника по месту творбе:

7. Означи именице код којих се у облику инструментала једнине јавља једначење сугласника по месту творбе:

8. Које 2 гласовне промене примећујеш у облику инструментала једнине именице МАСТ:

9. Означи уљеза:

10. Означи исправно написане речи:
11. Која реченица нема грешку:

12. Означи све глаголе у којима се одступа од једначења сугласника по месту творбе:

13. Исправно написане реченице су:

14. ИЗ+ЧЕШЉАТИ=ИС+ЧЕШЉАТИ=ИШЧЕШЉАТИ Који је редослед гласовних промена које су се десиле у наведеном глаголу:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста