Четвороуглови – провера (6.р.)

Четвороуглови – провера

Резултат теста

1. 88°, 82°, 117° су три унутрашња угла једног четвороугла , тада је његов четврти унутрашњи угао

2. У четвороуглу је α1 ​=61°, β1 ​=97° и γ=116°

3. Паралелограми који имају све странице једнаке су

4. Паралелограм који има једнаке дијагонале и једнаке странице се зове

5. Збир два унутрашња угла у паралелограму је 148° Оштар угао паралелограма је
6. Туп угао једнакокраког трапеза је 127° Тада је његов оштар угао

7. Један угао правоуглог трапеза је осам пута већи од другог. Тада су његови углови

8. Основице трапеза су a=8,2cm и b=3,4cm Тада је његова средња линија

9. Неконвексан четвороугао је на слици број

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ