Појам, настанак и географски положај државе; величина државе и компактност

Појам, настанак и географски положај државе; величина државе и компактност

1. Континентална држава је:

2. Приморска држава је:

3. ________ је политичка заједница људи која је организована на одређеној територији са независном влашћу.

4. Најстарије државе на свету су државе формиране на простору данашње:

5. Политичку карту света чине:
6. Најстарија држава на простору Европе је:

7. Елементи који чине сваку државу су:

8. Математички положај се одређује помоћу:

9. Јапан је:

10. Исланд је:
11. Која од наведених држава се сматра средњеразвијеном?

12. Наша земља има _______ саобраћајно-географски положај.

13. Највеће државе света су:

14. Румунија је држава:

15. Међу најмање државе спада:
16. _________ површина државе подељена је на већи број острва.

17. Пример за енклаву је:

18. _________ држава је држава чија се територија пружа на два континента као последица континенталних освајања.

19. Монархије могу бити парламентарне и ______.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

7