Велика сеоба народа – тест (6.р.)

Велика сеоба народа

1. Велика сеоба почела је доласком _______ из Азије у Европу.

2. Источни Словени су:

3. Који су узроци сеобе народа?

4. Средњи век почиње ____. године.

5. Велика сеоба почела је _____. године.
6. Јохан Гутенберг је конструисао:

7. Хуни су народ татарског порекла.

8. У 9. веку из Азије у Европу стижу:

9. Готи су били подељени на Западне (Визиготе) и Источне (_________).

10. Народи су се селили најчешће од:
11. Атила Бич Божји је створио огроман племенски савез са центром у:

12. ______ су се населили у северној Африци.

13. Када почиње сеоба Словена?

14. _____ су се населили на територију данашње Француске.

15. Визиготи су своју државу створили на:
16. ______ су се из Скандинавије раширили по разним деловима Европе.

17. Проналаском _________ почиње индустријска револуција.

18. Које године су вандали разорили Рим?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста