Основне одлике периода средњег века и раног новог века – тест (6.р.)

Основне одлике периода средњег века и раног новог века

Rani srednji vek – test

Rani srednji vek – test

1. За почетак новог века углавном се узима _____. година.

2. По државном уређењу су скоро све земље токо периода средњег и раног новог века биле:

3. Када се завршава средњи век?

4. У периоду средњег века и раног новог века створене су многе државе.

5. ______ извори су писани руком на дворовима, у црквама и манастирима.
6. Рани нови век трајао је до:

7. Почетак Индустријске револуције означава проналазак:

8. За српски народ, средњи век је завршен османским освајањима.

9. Како се називају животописи светитеља?

10. Током периода средњег и раног новог века доминирају _________ религије.
11. Повеље су:

12. Ћирилица настаје у периоду средњег века.

13. Друштвено уређење је током периода средњег и раног новог века било:

14. Која открића у науци и техници су довела до великих промена крајем XV века?

15. Које године је конструисана парна машина?
16. Почетак средњег века био је пад Западног римског царства ____. године нове ере.

17. Материјални историјски извори су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста