Четвороугао и врсте четвороугла – тест

Четвороугао и врсте четвороугла – тест

Резултат теста

1. Четвороугао је део равни коју чини четвороугаона линија и унутрашња област коју она оивичава.

2. На слици ознаке A, B, C, D представљају:

3. Странице које немају заједничко теме називају се:

4. Одредити које од следећих тврдњи су тачне:

5. Врсте четвороугла су:
6. Формула за израчунавање обима четвороугла је:

7. Да ли тачке E, F и G припадају четвороуглу ABCD?

8. У четвороуглу су задате дужине страница:а=|AB|=8cm, b=|BC|=12,5cm, c=|CD|=7,8cm, d=|DA|=5,6cm.Израчунати обим тог четвороугла.

9. Израчунати обим квадрата а=25 cm.

10. Израчунати обим правоугаоника са страницама а=8,8cm и b=5,7cm.
11. Израчунати обим ромба са страницом а=7,7cm.

12. Израчунати обим правоугаоника чија је страница а=6,4cm, а друга страница два пута краћа од прве.

13. Трапезу су задате дужине страница:а=|AB|=11,4cm, b=|BC|=6,6cm, c=|CD|=9,1cm, d=|DA|=5,6cm.Израчунати обим тог трапеза.

14. Израчунати обим делтоида страница а=44cm и b=28cm.

15. Израчунати обим четвороугла користећи податке са слике.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

Ивана Бокун
Провера знања је објављена: 11. новембар 2022

Још тестова за и Шести разред