Појам и географски положај државе

Резултат теста

1. Која су три основна елемента државе?

2. Прве државе настале су у:

3. Обележи тачне тврдње

4. Судска власт се спроводи посредством

5. Извршну власт има:

6. Законодавну власт има:

7. Обележи тачне тврдње

8. Географски положај државе се дели на:

9. Апсолутни географски положај се дели на:

10. О ком положају је реч? Одређен је положајем државе према екватору и почетном меридијану.

11. О ком положају је реч? Положај је одређен према рељефу, клими, водама, природним зонама и минералним сировинама.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

М К
Провера знања је објављена: 06. априла 2021