Praživotinje: amebe- Test za 6. razred

Praživotinje: amebe- Test za 6. razred

1. Amebe nemaju ćelijski usni otvor, već se hrana unosi na bilo kom mestu gde se stvori lažna nožica.

2. Amebe nemaju stalan oblik tela zbog:

3. Zaokrugljena ameba sa zaštitnom opnom naziva se:

4. Praživotinje su:

5. Šta se dešava kada se ameba nađe u nepovoljnim uslovima spoljašnje sredine?
6. Uloga kontraktilne vakuole je:

7. Kako amebe dišu?

8. U praživotinje spadaju:

9. Na koji način se amebe razmnožavaju?

10. Naziv praživotnje su dobili zbog:
11. Hrana se kod ameba vari u:

12. Amebe se mogu naći u usnoj duplji ili crevu čoveka.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста