Podela, vrste i karakteristike građevinskih materijala – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. Prema poreklu građevinski materijal se deli na:

2. Prirodni građevinski materijali koriste se takvi kakvi se pronađu u prirodi, bez prerade. Neki materijali se u prirodi ne mogu naći, već ih čovek proizvodi posebnim tehnološkim postupcima.

3. Prema nameni građevinski materijali se dele na:

4. Prirodni građevinski materijali su:

5. Drvo je prirodni najstariji građevinski materijal i njegove pozitivne osobine su:
6. Od drveta se prave:

7. Obla građa se upotrebljava za:

8. U građevinarstvu se koriste i prerađevine od drveta: furnir, šperploča, panel-ploča, iverica, lesonit ploča.

9. Kamen može biti:

10. Najpoznatije vrste kamena su:
11. Veštački grđevinski materijali su:

12. Keramički materijali?

13. Običan beton se koristi za?

14. Opeka može biti:

15. Monte su slične šupljim blokovima, samo nisu pravougaonog preseka, već trapezastog. Koriste se za izradu međuspratnih konstrukcija tako što se ređaju između fert gredica.
16. Najstariji vezivni materijal je?

17. Živi kreč se dobija pečenjem kamena krečnjaka na temperaturi od 1000 ° S do 1200 ° S.

18. Gips se dobija pečenjem gipsanog kamena (sadre) na temperaturi od oko 190 ° S.

19. Da bi unutrašnjost objekta učinili lakšim za održavanje i prijatnijim za boravak koriste se koji materijali?

20. Zvučna izolacija se postavlja?
21. Osobine materijala mogu biti?

22. U mehaničke osobine materijala spadaju?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ