Српска историја крајем 14. и почетком 15. века

Српска историја крајем 14. и почетком 15. века

Резултат теста

1. Назив државе кнеза Лазара је:

2. Који чувени јунак епских народних песама је погинуо у бици на Ровинама 1395. године?

3. Означи битке у којима се Стефан Лазаревић борио на турској страни?

4. У бици код Ангоре Турци су поражени од стране Монгола.

5. Које године је Стефан Лазаревић добио титулу деспота?
6. Од ког је Стефан Лазаревић добио титулу деспота?

7. Ђурађ Бранковић је деспоту Стефану био?

8. Који град је саградио деспот Ђурађ Бранковић?

9. ,,Проклета Јерина" била је жена ког српског владара?

10. Први пад Српске деспотовине десио се?
11. Како се звала сестра Стефана Лазаревића удата за султана Бајазита I ?

12. Које године је Мехмед II Освајач заузео Цариград и уништио Византију?

13. Дубровник је био трговачка република.

14. Који град је био главни град Србије у време кнеза Лазара Хребељановића?

15. Вук Бранковић је био издајник у бици на Косову?
16. Који манастир је задужбина кнеза Лазара Хребељановића?

17. Који манастир је задужбина књегиње Милице?

18. Које године је Србија пала под турску власт?

19. Који турски султан је заузео Србију и Босну?

20. Означи владарске породице које су владале Зетом?
21. Прва српска књижевница била је?

22. Престонице српске државе у 15. веку били су:

23. Ко је наследио краља Вукашина?

24. Битка на Косову била је ___године.

25. Како се звао оснивач турске династије и турске државе крајем 13.века?
26. Означи три историјске личности које су учествовале у Косовској бици.

27. Означи тачан одговор. У којем веку су Турци Османлије почели да освајају Балканско полуострво?

28. Означи тачан одговор. После Косовске битке, кнеза Лазара Хребељановића је наследио Вук Бранковић.

29. Како се зове град са слике?

30. Обележи државе које су пале под турску власт у 15.веку.
31. Шта су урадили кнегиња Милица и њени млади синови Стефан и Вук после Косовског боја 1389. године?

32. У којој од наведених битака је султан Бајазит заробљен а његова војска поражена?

33. Где је преместио своју престоницу после 1402. године деспот Стефан Лазаревић?

34. Деспот Стефан је донео закон о...

35. Задужбина деспота Стефана је:
36. Кога је за свог наследника одредио деспот Стефан Лазаревић?

37. Коју је титулу имао владар османске државе?

38. Јаничари су у османској војсци били:

39. Јаничари су настајали кроз обичај који се на турском називао девширма, одузимање хришћанских дечака од родитеља и њихово превођење на ислам и обука за војнике. Како се код нас назива тај обичај у османском царству?

40. Спахије, осим тога што су били и коњаници у османској војсци, били су и:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ