Računarske mreže – test

Računarske mreže – test

Резултат теста

1. Na koji način možemo spojiti računar na internet?

2. Ako ste kada napisali neki tekst na društvenoj mreži ili objavili svoju fotografiju, ostavili ste:

3. Slika prikazuje

4. Označi pozitivne strane računarske mreže:

5. Računarska mreža je grupa računara koja je povezana na način da preko nje ljudi mogu da dele informacije i opremu.

6. Izbaci uljeza!

7. Za žično spajanje potrebni su nam mrežni kablovi.

8. Ako povežete dva računara kod kuće, vi ste napravili _____.

9. Slika prikazuje status

10. Šta je wireless?

11. Najvećom svetskom računarskom mrežom nazivamo

12. Za mrežu su potrebni i

13. Ako dobijemo poruku nasilnog ili pretećeg sadržaja...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ