Računarske mreže – test

Računarske mreže – test

Резултат теста

1. Najvećom svetskom računarskom mrežom nazivamo

2. Računarska mreža je grupa računara koja je povezana na način da preko nje ljudi mogu da dele informacije i opremu.

3. Slika prikazuje

4. Na koji način možemo spojiti računar na internet?

5. Za žično spajanje potrebni su nam mrežni kablovi.
6. Šta je wireless?

7. Označi pozitivne strane računarske mreže:

8. Slika prikazuje status

9. Ako ste kada napisali neki tekst na društvenoj mreži ili objavili svoju fotografiju, ostavili ste:

10. Izbaci uljeza!
11. Ako dobijemo poruku nasilnog ili pretećeg sadržaja...

12. Za mrežu su potrebni i

13. Ako povežete dva računara kod kuće, vi ste napravili _____.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ