Писање назива васионских тела – тест

Писање назива васионских тела – тест

Акузатив – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Једночлани називи небеских тела пишу се:

2. Вишечлана имена васионских тела пишу се:

3. Именице ЗЕМЉА, СУНЦЕ и МЕСЕЦ пишу се малим словима у случајевима...

4. Означи исправно написане називе васионских тела:

5. Означи исправно написану реченицу:
6. Исправно написани називи небеских тела су:

7. Означи исправно написану реченицу:

8. Допуни реченицу: Крајем марта већи метеор ће погодити ___________

9. Допуни реченицу: Нисам поломио руку зато што сам пао на ____________, а не на бетон.

10. Допуни реченицу: Размисли, Душане, како би се звао становник ___________, а како становник ___________?
11. Допуни реченицу: Кроз гране старога кестена стидљиво се промаљало насмешено ___________ .

12. Допуни реченицу: На површини ____________ температуре се мере у хиљадама степени.

13. Исправно написана реченица је:

14. Који се примери односе на животињске врсте:

15. Нетачно написани примери су:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста