Величина државе, компактност територије и облик владавине

Величина државе, компактност територије и облик владавине

Главни град и границе држава

1. Свака држава има главни град, без обзира на величину и број становника.

2. Ко прописује временски период на који се бира председник?

3. Када се територија једне државе налази унутар територије друге државе, како се називају овакве државе?

4. Сан Марино је енклава.

5. Пример за компактну државу је:

6. Разлози за измештање главног града могу бити:

7. Пример за апсолутну монархију је:

8. Делови држава одвојени од матичних територија које се граниче са другим државама су:

9. Наша земља је према облику владавине:

10. Државе према облику владавине делимо на републике и ________________:

11. Немачка, Аустрија и Француска имају отворене границе.

12. Државе које се пружају на два континента се називају:

13. Која од наведених држава се налази на простору Азије и Европе?

14. Да ли је величина државе у вези са њеном економском моћи?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста