Величина државе, компактност територије и облик владавине

Величина државе, компактност територије и облик владавине

Главни град и границе држава

1. Немачка, Аустрија и Француска имају отворене границе.

2. Сан Марино је енклава.

3. Државе према облику владавине делимо на републике и ________________:

4. Делови држава одвојени од матичних територија које се граниче са другим државама су:

5. Да ли је величина државе у вези са њеном економском моћи?
6. Пример за компактну државу је:

7. Разлози за измештање главног града могу бити:

8. Пример за апсолутну монархију је:

9. Када се територија једне државе налази унутар територије друге државе, како се називају овакве државе?

10. Државе које се пружају на два континента се називају:
11. Ко прописује временски период на који се бира председник?

12. Наша земља је према облику владавине:

13. Свака држава има главни град, без обзира на величину и број становника.

14. Која од наведених држава се налази на простору Азије и Европе?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста