Величина државе, компактност територије и облик владавине

Величина државе, компактност територије и облик владавине

Главни град и границе држава

1. Државе према облику владавине делимо на републике и ________________:

2. Пример за компактну државу је:

3. Када се територија једне државе налази унутар територије друге државе, како се називају овакве државе?

4. Да ли је величина државе у вези са њеном економском моћи?

5. Пример за апсолутну монархију је:
6. Разлози за измештање главног града могу бити:

7. Наша земља је према облику владавине:

8. Која од наведених држава се налази на простору Азије и Европе?

9. Делови држава одвојени од матичних територија које се граниче са другим државама су:

10. Немачка, Аустрија и Француска имају отворене границе.
11. Сан Марино је енклава.

12. Свака држава има главни град, без обзира на величину и број становника.

13. Државе које се пружају на два континента се називају:

14. Ко прописује временски период на који се бира председник?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста