Jednačine – test (6. 6azred)

Jednačine – test (6. 6azred)

Једначине са једном непознатом (напредни ниво)

Linearne jednačine s jednom nepoznatom

Линеарне једначине с једном непознатом

Једначине и неједначине (рационални бројеви)

Резултат теста

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .
6. .

7. x :⅛ −3=13

8. 0,25⋅x<−⅓

9. x : (−0,5)=−7/3

10. −4−x⋅1/5​ ≥0
11. .

12. .

13. Označi tačna rešenja jednačine: x : (−0,75)=−4/5

14. .

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ