Aritmetički operatori i promenljive – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. Računar ili kompjuter je sprava koja računa tj. sprava koja je napravljana tako da može veoma brzo i efikasno da izvodi računrske operacije nad brojem.

2. Računar se naziva i aritmetika.

3. Računarske operacije se nazivaju i aritmetičke operacije.

4. Aritmetički operatori programskog jezika Pajton veoma su slični operatorima koje koristimo u matematici.

5. Rezultat izvršavanja aritmetičkih operacija je slovo.
6. Osnovna aritmetička operacija je:

7. Izrazi u programu se izračunavaju, ali se njihova vrednost ne prikazuje automatski.

8. Koja je vrednost izraza 5 + 5 * 5?

9. Koja je vrednost izraza (5 + 5) * 5?

10. Koji od narednih programa izračunava i ispisuje proizvod razlike brojeva 184 i 72 i razlike brojeva 273 i 194.
11. Imena koja smo dali podacima u programiranju se nazivaju:

12. Kada dajemo ime bilo kojoj promenljivoj u programu (ulaznim podacima, međurezultatima ili krajnjim rezultatima) veoma je korisno i praktično da ime promenljive ukazuje (asocira) na ono što se u njoj nalazi (čuva) bez obzira na dužinu (broj karaktera - slova) odabranog imena.

13. Šta od navedenog može biti ispravno ime promenljive u jeziku Pajton?

14. Ivana je odlučila da svoj džeparac potroši na poklone. 36 % džeparca je potrošila na poklon za mamu, a 39% džeparca je potrošila na poklon za sestru. Ostatak džeparca je potrošila na poklon za tatu. Dopuni naredni program koji izračunava koliko novca je Ivana potrošila na poklon za tatu, ako je njen džeparac 1135 dinara?

15. Koji od ponuđenih izraza predstavljaju ispravno zapisane Pajton izraze?
16. Napisati u programskom jeziku Pajton izraz kojim se izračunava broj za 2 veći od razlike brojeva 49 i 32. Izaberi tačan odgovor.

17. Napisati naredbu kojom se izračunava i ispisuje koliki račun treba da plati Mila u samuposluzi ako je kupila kesicu bombona koja košta 7,5 dinara i pakovanje žvaka koje koštaju 7,9 dinara.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ