Скраћенице и комбиновање правописних знака – тест

Скраћенице и комбиновање правописних знака – тест

Плусквамперфекат – тест

Гласовне промене – тест

Правопис – тест

Именске речи – тест

Резултат теста

1. Која скраћеница није тачно написана?

2. Скраћеница којом се означава ГОДИНА пише се ...

3. Која скраћеница је тачно написана?

4. Скраћеница ETC. значи исто што и ...

5. Обележи одговор написан у складу са правописним правилима.
6. Скраћеница за Основну школу је:

7. Означи скраћеницу за Српску академију наука и уметности:

8. Правилна скраћениза за Предшколску установу "11. април" је...

9. Која скраћеница за метар није тачно написана?

10. Да ли је тачно скраћена реч којом се означава „накнадно додат текст“ (пост скритпум)? „П.С. Заокружи тачан одговор.“
11. Скраћеница за Недељне информативне новине је:

12. Скраћеница за „такозвани“ је:

13. Скраћеница за ДОКТОРА гласи ....

14. Ако се скраћеница састоји од почетних слова установе онда се сва слова у скраћеници пишу _________ словом без тачке.

15. Никола жели да напише скраћеницу за Виши пословну школу. Коју скраћеницу треба да искористи?
16. Обележи правилно написану реченицу:

17. Када је професор МАГИСТАР, тада се његова титуа пише ...

18. Која два предлога замењује црта у следећем примеру? ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА 9—17 часова

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

Jelena Stupar
Провера знања је објављена: 25. децембар 2022

Још тестова за Осми разред и Пети разред и Седми разред и Шести разред