Скраћенице и комбиновање правописних знака – тест

Скраћенице и комбиновање правописних знака – тест

Плусквамперфекат – тест

Гласовне промене – тест

Правопис – тест

Именске речи – тест

Резултат теста

1. Никола жели да напише скраћеницу за Виши пословну школу. Коју скраћеницу треба да искористи?

2. Скраћеница за Основну школу је:

3. Правилна скраћениза за Предшколску установу "11. април" је...

4. Која скраћеница за метар није тачно написана?

5. Скраћеница за ДОКТОРА гласи ....

6. Означи скраћеницу за Српску академију наука и уметности:

7. Која скраћеница није тачно написана?

8. Ако се скраћеница састоји од почетних слова установе онда се сва слова у скраћеници пишу _________ словом без тачке.

9. Скраћеница којом се означава ГОДИНА пише се ...

10. Скраћеница ETC. значи исто што и ...

11. Која два предлога замењује црта у следећем примеру? ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА 9—17 часова

12. Да ли је тачно скраћена реч којом се означава „накнадно додат текст“ (пост скритпум)? „П.С. Заокружи тачан одговор.“

13. Када је професор МАГИСТАР, тада се његова титуа пише ...

14. Скраћеница за „такозвани“ је:

15. Обележи правилно написану реченицу:

16. Скраћеница за Недељне информативне новине је:

17. Која скраћеница је тачно написана?

18. Обележи одговор написан у складу са правописним правилима.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ