Скраћенице и комбиновање правописних знака – тест

Скраћенице и комбиновање правописних знака – тест

Плусквамперфекат – тест

Гласовне промене – тест

Правопис – тест

Именске речи – тест

Резултат теста

1. Никола жели да напише скраћеницу за Виши пословну школу. Коју скраћеницу треба да искористи?

2. Која два предлога замењује црта у следећем примеру? ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА 9—17 часова

3. Скраћеница за Недељне информативне новине је:

4. Скраћеница за „такозвани“ је:

5. Обележи правилно написану реченицу:
6. Да ли је тачно скраћена реч којом се означава „накнадно додат текст“ (пост скритпум)? „П.С. Заокружи тачан одговор.“

7. Скраћеница ETC. значи исто што и ...

8. Обележи одговор написан у складу са правописним правилима.

9. Означи скраћеницу за Српску академију наука и уметности:

10. Када је професор МАГИСТАР, тада се његова титуа пише ...
11. Која скраћеница је тачно написана?

12. Правилна скраћениза за Предшколску установу "11. април" је...

13. Ако се скраћеница састоји од почетних слова установе онда се сва слова у скраћеници пишу _________ словом без тачке.

14. Која скраћеница за метар није тачно написана?

15. Која скраћеница није тачно написана?
16. Скраћеница којом се означава ГОДИНА пише се ...

17. Скраћеница за Основну школу је:

18. Скраћеница за ДОКТОРА гласи ....

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ