Западна Европа и Средоземље од 5. до 12. века – тест

Западна Европа и Средоземље од 5. до 12. века – тест

Резултат теста

1. У ком веку настаје ислам?

2. У ком веку је саграђен Константинопољ (Цариград)?

3. Феудализам је постојао током...

4. Константинопољ (Цариград) данас је _________.

5. Ко је саградио цркву Свете Софије у Цариграду у 6. веку?
6. Кметови (зависни сељаци) су били власници земље коју обрађују.

7. Од ког до ког века је трајао средњи век?

8. Које године се хришћанство поделило на римокатоличко и православно (Раскол или Велика шизма) ?

9. Викинзи потичу са ког полуострва?

10. Јеретик је...
11. Град Јустинијана Прима на југу данашње Србије подигао је византијски цар Јустинијан I?

12. Инквизиција је...

13. Од понуђених историјских извора означи оне карактеристичне за средњи век.

14. Којим догађајем је завршен средњи век?

15. Која личност је приказана на слици?
16. Где је седиште васељенског патријарха?

17. Која врста историјског извора је приказана на слици?

18. Које године се Карло Велики крунисао за цара Франачке?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ