Магнетно поље – контролни задатак

Резултат теста

1. Магнети својим магнетним пољем привлаче друге магнетне материјале, као што су:

2. Стални магнети показују трајна магнетна својства.

3. Линијама магнетног поља приказује се магнетно поље.

4. Линије магнетног поља су:

5. Линије магнетног поља:
6. Физичка величина која описује магнетно поље је:

7. Тесла (Т) је мерна јединица за:

8. Да ли Земља поседује сопствено магнетно поље?

9. Проводници кроз које протиче електрична струја представљају извор магнетног поља.

10. Линије магнетног поља праволинијског проводника приказују се концентричним кружницама које се налазе у нормалној равни на проводник.
11. Смер тих линија се одређује:

12. Електромагнет је соленоид са гвозденим језгром који поседује магнетна својства када кроз њега протиче електрична струја.

13. На струјни проводник магнетно поље делује силом чији је интензитет сразмеран јачини струје, дужини проводника и магнетној индукцији поља у којем се проводник налази.Реч је о:

14. Амперов закон се може изразити формулом:

15. Никола Тесла, један од највећих научника и изумитеља, патентирао је систем наизменичних струја, открио је обртно магнетно поље, електромотор наизменичне струје, радио-пријемник, поставио је темеље бежичне комуникације и низом других проналазака задужио је свет.
16. Михајло Пупин, физичар и проналазач, највећи допринос дао је у области телефоније, телеграфије и радио-технике.Светску славу стекао је открићем калемова за пренос телефонских сигнала на велику даљину, који су по њему названи Пупинови калемови.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ