Present Simple Passive, Past Simple Passive and Present Perfect Passive

Резултат теста

1. Активан облик реченице пребаци у пасиван: Somebody plays slow music.

2. Активан облик реченице претвори у писиван: Somebody writes books.

3. Активан облик реченице пребаци у пасиван: Somebody washes the cars every single day.

4. Активан облик реченице пребаци у пасиван: Somebody sells fruits in the street.

5. Пасиван облик реченице: He pays a lot of money је:
6. Активан облик реченице пребаци у пасиван: We play handball.

7. Допуни следећу реченицу: French ________ (speak) in France, Switzerland and some parts of Belgium.

8. Активан облик реченице пребаци у пасиван: Somebody fixed the cellphone.

9. Активан облик реченице пребаци у пасиван: Somebody wrote Anna Karenina.

10. Активан облик реченице пребаци у пасиван: Somebody told me to be quiet.
11. Допуни следећу реченицу: The most beautiful dresses __________ (wear) by wealthy women.

12. Активан облик реченице пребаци у пасиван: I have eaten a sandwich.

13. Активан облик реченице пребаци у пасиван: Somebody has learned the new song

14. У реченици: Somebody painted Starry Night употребљен је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ