Органска једињења са кисеоником – задаци за вежбање

Резултат теста

1. Који гас се издваја у реакцији метанске киселине и натријума?

2. Колико је грама кисеоника потребно за потпуно сагоревање 4,1g етанола?

3. Колико грама водоника настаје реакцијом 2,3 грама натријума са одговарајућом количином воденог раствора сирћетне киселине?

4. Колико износи маса сирћетне киселине која се добија оксидацијом 59 грама 30% раствора етанола?

5. У реакцији потпуног сагоревања једног молекула етанола настаје:
6. Израчунати масу соли која настаје у реакцији 9,2 грама мравље киселине са калцијум-оксидом.

7. Колико се грама гаса ослободи при реакцији 3g сирћетне киселине са натријум-хидрогенкарбонатом?

8. Колико се грама соли добије у реакцији 6 грама етанске киселине и калцијум-оксида?

9. Колико молекула водоника се добија у реакцији 0,2mol метанола са натријумом?

10. Колико се грама воде издваја у реакцији 5mol мравље киселине и натријум-карбоната?
11. Колико се грама водоника добија у реакцији калијума са 20 грама 5% раствора етанске киселине?

12. Колика је моларна маса засићене монокарбоксилне киселине, ако се зна да 6 грама те киселине реагује са 4 грама натријум-хидроксида.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ