Органска једињења са кисеоником – задаци за вежбање

Резултат теста

1. Колико се грама гаса ослободи при реакцији 3g сирћетне киселине са натријум-хидрогенкарбонатом?

2. Колико се грама водоника добија у реакцији калијума са 20 грама 5% раствора етанске киселине?

3. Колико се грама соли добије у реакцији 6 грама етанске киселине и калцијум-оксида?

4. Колико износи маса сирћетне киселине која се добија оксидацијом 59 грама 30% раствора етанола?

5. Колика је моларна маса засићене монокарбоксилне киселине, ако се зна да 6 грама те киселине реагује са 4 грама натријум-хидроксида.

6. Који гас се издваја у реакцији метанске киселине и натријума?

7. Колико грама водоника настаје реакцијом 2,3 грама натријума са одговарајућом количином воденог раствора сирћетне киселине?

8. Колико се грама воде издваја у реакцији 5mol мравље киселине и натријум-карбоната?

9. Израчунати масу соли која настаје у реакцији 9,2 грама мравље киселине са калцијум-оксидом.

10. У реакцији потпуног сагоревања једног молекула етанола настаје:

11. Колико молекула водоника се добија у реакцији 0,2mol метанола са натријумом?

12. Колико је грама кисеоника потребно за потпуно сагоревање 4,1g етанола?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ