Informatika – test

Informatika – test

Резултат теста

1. Koje binarne znake ima binarni sistem?

2. U MS PowerPoint najmanja jedinica sa kojom radimo zove se:

3. Kako se zove uređaj na slici?

4. Koji od ponuđenih programa ćeš koristiti za uređivanje i obradu teksta?

5. Od ponuđenih uređaja koji je ulazni uređaj?

6. Da bi računar bio siguran od potencijalnih opasnosti sa interneta potrebno je imati uključen:

7. Sve što napišemo u zaglavlju ili podnožju dokumenta u Wordu prikazuje se samo na jednoj stranici.

8. Veličinu memorije izražavamo u:

9. Za pristup internetu potrebno nam je:

10. Koji od ponuđenih programa ćeš koristiti za izradu prezentacija?

11. Adresa koju ima svaki računar, tj. uređaj koji se priključuje na mrežu zove se:

12. Šta je hardver?

13. Kako se zove uređaj za unos teksta na računaru?

14. Šta predstavlja simbol na slici?

15. U programu Word je moguće pisati u stupcima.

16. Koja je ovo vrsta memorije?

17. Brzina interneta meri su u:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ