Informatika – test (8.r.)

Informatika – test

Резултат теста

1. Kako se zove uređaj za unos teksta na računaru?

2. Od ponuđenih uređaja koji je ulazni uređaj?

3. Kako se zove uređaj na slici?

4. Šta predstavlja simbol na slici?

5. Koja je ovo vrsta memorije?
6. Koje binarne znake ima binarni sistem?

7. Veličinu memorije izražavamo u:

8. U programu Word je moguće pisati u stupcima.

9. Sve što napišemo u zaglavlju ili podnožju dokumenta u Wordu prikazuje se samo na jednoj stranici.

10. U MS PowerPoint najmanja jedinica sa kojom radimo zove se:
11. Adresa koju ima svaki računar, tj. uređaj koji se priključuje na mrežu zove se:

12. Brzina interneta meri su u:

13. Za pristup internetu potrebno nam je:

14. Da bi računar bio siguran od potencijalnih opasnosti sa interneta potrebno je imati uključen:

15. Koji od ponuđenih programa ćeš koristiti za izradu prezentacija?
16. Koji od ponuđenih programa ćeš koristiti za uređivanje i obradu teksta?

17. Šta je hardver?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ