Народна приповетка „Усуд“ – тест

Народна приповетка „Усуд“ – тест

„Мамац“, Давид Албахари (тест 1)

„Бој на Чокешини“ – тест

Резултат теста

1. "Усуд" је:

2. Вук Караџић је ову припотку записао од:

3. Приповетка је објављена:

4. Ком кљижевном роду и врсти припада "Усуд"?

5. Колико браће је било у Усуду?
6. Каква су била браћа?

7. Где се још спомиње усуд?

8. Мотив усуда је:

9. Ко је ово рекао: : "Народ наш мисли да је свакоме човеку суђено шта ће му се у веку догодити, каквом ће смрти умрети, и да се човек од суђења не може сачувати".

10. Ко још по српском веровању дели судбину људима:
11. Браћа у "Усуду" су била:

12. Ко је једном од браће рекао:"Твоја срећа је далеко од тебе".

13. Ко је брату рекао да тражи усуда?

14. Шта је брату .који је тражио усуда, рекао домаћин код кога је одсео:

15. Кога је брат срео у шуми?
16. Усудова кућа је била сиромашна.

17. После сваке ноћи усудова кућа је :

18. Стилска фигура којом је дат приказ усудове куће током три ноћи је:

19. Братовљева ћерка се звала:

20. Зашто родитељи сељака, код кога је брат преспавао, неће да умру?
21. Које одлике бајке имамо у " Усуду"?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ