Hormonski indukovane promene – test (8.r.)

Hormonski indukovane promene

Poremećaji funkcije nervnog i endokrinog sistema II

Hormonski indukovane promene II

1. Faze kroz koje živo biće prođe od nastanka, razmnožavanja, do nastanka sledeće generacije naziva se:

2. Prvi stadijum razvića eukariotskih višećelijskih organizama je:

3. Nakon ______ razvića započinje period rasta i razvoja mladih jedinki.

4. Kada dostignu reproduktivnu zrelost, jedinke ulaze u reproduktivni period i smatraju se odraslim.

5. Embrion biljaka cvetnica nastaje nakon oprašivanja i oplođenja u:
6. Rastom embriona grupišu se _____ ćelije korena, izdanka i klicini listići.

7. Postepeno se metabolizam usporava i embrion sa hranljivim tkivom u semenu gubi vodu.

8. Embrioni biljke zaštićeni u semenu ______ da provedu više nedelja i godina u stanju mirovanja, dok se ne steknu povoljni uslovi za sledeću fazu razvića.

9. Šta se prvo razvija na mladoj biljci?

10. Izdanak raste u _______, koren u ________, a stablo u ________.
11. Nakon što se obrazuju reproduktivni organi biljka se smatra reproduktivno zrelom.

12. Razviće biljaka je pod kontrolom:

Embrionalno razviće životinja

13. Oplođenjem nastaje:

14. Neke životinje po rođenju/izleganju liče na odrasle jedinke. Ovo je:

15. Životinje koje prolaze kroz više stupnjeva u razviću prolaze kroz _________.
16. Hormoni nemaju veliki uticaj na razviće životinja.

17. Period nakon reprodukcije:

18. U osnovi promena tokom rasta i razvića svih živih bića je:

19. Geni sadrže informaciju za sintezu:

20. Skup svih gena u ćeliji čini __________.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста