Homeostaza – test (8.r.)

Homeostaza

1. Samoregulacioni mehanizam koji održava stalni hemijski sastav svih telesnih tečnosti naziva se:

2. Koji biljni hormon se naziva ''hormon suše''?

3. Svi sistemi organa rade zajedno u održavanju homeostaze.

4. Giberelini utiču na:

5. _______ je žlezda i sa unutrašnjim i sa spoljašnjim lučenjem.

6. Citokinini utiču na:

7. Regulacija krvnog pritiska je primer delovanja:

8. Na fotografiji iznad prikazan je vid ______ povratne sprege.

9. U održanju homeostaze učestvuju:

10. Nivo određenog hormona u krvi utiče na mehanizam povratne sprege.

11. U krvi čoveka naglo je povećana koncentracija šećera. Koji hormon se luči kako bi se normalizovala koncentracija glukoze u krvi?

12. Auksini su aktivni u vegetativnoj fazi razvića biljaka.

13. Mesto lučenja adrenalina je:

14. _______ sistem pomaže u održanju homeostaze mehanizmima povratne sprege.

15. Simptomi dijabetesa su:

16. Od pregrevanja se čovek štiti _______, a biljka _______.

17. Adrenalne žlezde se nalaze na jetri.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста