Независне Србија и Црна Гора. Срби под влашћу Аустро-Угарске и Турске

Резултат теста

1. Берлинским конгресом Србија стиче:

2. Које три странке су постојале у политичком животу Србије за време владавине Милана Обреновића?

3. Светозар Марковић се налазио на челу:

4. Србија је статус краљевина стекла:

5. Одлука владе да се од сељака одузме застарело оружје које су држали код куће довела је до ____________ буне.
6. Тајну конвенцију су потписале:

7. У бици на Сливници сукобиле су се:

8. Краљ Милан је абдицирао:

9. Период Трећег намесништва је обележила стална промена власти.

10. Треће намесништво су чинили:
11. Народ је подржао одлуку Александра Обреновића да се ожени Драгом Машин.

12. Вођа Мајског преврата је био:

13. Мајски преврат је извршен:

14. Након Мајског преврата власт преузима династија:

15. Организација која је била незадовољна династијом Карађорђевић називала се:
16. Најзначајнија политичка личност тог периода био је:

17. Царински рат се водио између:

18. Царински рат је окончан:

19. Анексиона криза је окончана тако што је Србија успела да спречи анексију Босне и Херцеговине Аустро-Угарској.

20. Анексиона криза је завршена:
21. Избери тачну тврдњу:

22. Победу на Вучјем долу и Фундини је однела:

23. Присталице власти у Црној Гори оформили су:

24. Бомбашка афера се догодила:

25. Црногорске власти су за бомбашку аферу оптужиле:
26. Црна Гора 1910. године постаје краљевина.

27. Бугарско-српски савез склољен је:

28. Српско-бугарски споразум је подразумевао:

29. у бици код Битоља победу је однела:

30. Први балкански рат је завршен ________ миром.
31. Након Првог балканског рата Турска је заузела многе територије на Балкану.

32. Други балкански рат је почео сукобом између Србије и Бугарске на реци _________.

33. Које државе су се у Другом балканском рату сукобиле с Бугарском?

34. Мировни споразум и завршетак Другог балканског рата био је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ