Јужни обод Панонског басена – провера

Јужни обод Панонског басена – провера

Сличну проверу у Word формату можете преузети на линку испод.

Панонска низија – тест / Јужни обод Панонског басена – тест

Резултат теста

1. Јужни обод Панонског басена или Перипанонска Србија приближно се простире између:

2. Северозападни део Перипанонске Србије обухвата:

3. Западни део Перипанонске Србије обухвата:

4. Централни део Перипанонске Србије обухвата:

5. Јужни део Перипанонске Србије обухвата:
6. Мачва је низија између Саве , Дрине и Поцерине.

7. __________ заузима нископланински и низијски терен на северној страни планине Цер.

8. Колубара је предео у сливу реке Колубаре и десне притике _________.

9. __________ је крај око реке Дрине.

10. Највећа планина Шумадије је Гучево.
11. Велико Поморавље се још назива и Горње Поморавље.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ