Alkoholi, karboksilne kiseline i estri – test (8.r.)

Alkoholi, karboksilne kiseline i estri – test

Тест у ПДФ форми преузмите ОВДЕ

Угљоводоници – тест

Хемијске једначине – тест

Резултат теста

1. Ovo je opšta formula za

2. Funkcionalna grupa karboksilnih kiselina je:

3. Metanska kiselina se nalazi u

4. Drugi naziv za sirćetnu kiselinu je:

5. Ovo je strukturna formula za
6. Ovo je strukturna formula za

7. Sirćetna kiselina koju upotrebljavamo kao začin je

8. Karboksilne kiseline nastaju oksidacijom

9. Soli etanske kiseline zovu se

10. Koja od datih formula predstavlja formulu alkohola?
11. Koji od naziva kiselina odgovara masnoj kiselini?

12. Koji od navedenih estara je estar etanske kiseline?

13. Kako se naziva reakcija izmedju karboksilnih kiselina i alkohola?

14. Izaberi sve tacne iskaze.

15. Izaberi tačnu rečenicu.
16. Karakterističan miris voća potiče od:

17. Esencija na koži može izazvati opekotine i rane zbog toga što je:

18. Na slici je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ