Електричне појаве у атмосфери – тест

Резултат теста

1. Електрони су:

2. Протони су:

3. Између наелектрисаних честица делују електричне силе.

4. Међусобно деловање наелектрисања остварује се:

5. Муња и гром су последице електричних процеса у атмосфери.
6. Муња се јавља услед:

7. Наелектрисане честице у облацима настају у процесу јонизације када се:

8. Негативан јон настаје:

9. Прилике које погодују овим процесима су:

10. У олујном облаку наелектрисане честице се:
11. Негативно наелектрисање облака које је ближе земљи одбија и потискује електроне дубље у земљу, а у површинским слојевима остаје вишак позитивног наелектрисања.

12. Између негативног наелектрисања облака и позитивног наелектрисања на површини земље ствара се електрично поље.

13. Муња је:

14. Муња се креће према:

15. Удар грома изазива цепање или разарање незаштићених објеката и пожар.
16. Најефикаснију заштиту од грома пружају:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ