Ekosistemi šume – test (8.r.)

Ekosistemi šume – test

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ 

Резултат теста

1. U spratu grmlja i šiblja ne živi?

2. Označi tačan odgovor!

3. Otrovni plod kod četinara ima samo?

4. Ekosistemi uvek sadrže proizvođače, potrošače i razlagače.

5. Zašto je uništavanje šuma opasno?
6. Spratovnost može biti podzemna i nadzemna.

7. Najveće drvo četinar na svetu je:

8. Koji je prvi član svakog lanca ishrane:

9. Koja od navedenih je biljojed?

10. Sprat zeljastog bilja čine:
11. Bakterije saprofiti su odgovorne za razlaganje organske materije životinja i opalog lišća.

12. Povezivanje živih bića i nežive prirode vrši?

13. U kojem spratu je najviše ptica pevačica pronašlo sklonište?

14. Biljojedi sprata drveća su: gubar, jelenak i potkornjak.

15. Četinarske šume imaju veći broj spratova od listopadnih.
16. U kojem spratu se nalazi najviše razlagača?

17. Šumom nazivamo

18. Autotrofni organizmi su:

19. Najveća štetočina naših listopadnih šuma je gubar-gusenica gubara?

20. Jastreb i sova se gnezde u spratu drveća.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ