Структуре становништва – тест

Структуре становништва – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Структуре становништва чине

2. Биолошка структура може се приказати графички помоћу старосно-полних пирамида.

3. Просечна старост становника Србије износи

4. Националне мањине које живе у Србији су:

5. Три најзаступљеније релије у Србији су:
6. Највише људи у Србији има завршену

7. Разлика између броја живорођених и умрлих на некој територији и у одређеном временском периоду назива се __________ прираштај.

8. Миграције се, према узроцима, деле на (ознаке):

9. Миграције које су настале крајем деветдесетих година (према узроцима) када су Срби из подручја БиХ и Хрватске мигрирали ка Србији називају се __________ миграције.

10. Према економској структури становништва се дели на:
11. Процес у коме долази до повећања градског становништва и стварања и ширења градова назива се:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ