Evolucija različitih grupa kroz geološka doba i velika izumiranja- test (8.r.)

Evolucija različitih grupa kroz geološka doba i velika izumiranja

1. Cvetnice su dominirale u:

2. Sunčev sistem je formiran u:

3. Kada su se pojavili prvi sisari?

4. Ozonski omotač nastao je u ________.

5. Vulkani su se aktivirali u kenozoiku.

6. Drugi naziv za geološka doba je _____.

7. Prva kopnena biljka je bila rinija i nastala je u mezozoiku.

8. Java nosorog je jedna od planetarno najugroženijih vrsta.

9. U arhaiku _____ bilo života.

10. U hadu i arhaiku nije bilo slobodnog kiseonika.

11. Posledice nestajanja vrsta su:

12. Kenozoik je:

13. Izgradnja naselja i saobraćajnica predstavlja jedan od uzroka nestajanja vrsta.

14. Kada su dominirali dinosaurusi?

15. Uzroci nestajanja vrsta su:

16. Tokom Zemljine istorije dogodila su se tri ledena doba.

17. Prvi kontinenti su nastali u proterozoiku.

18. Geološka doba su had, arhaik, proterozoik i _______.

19. Kada se pojavila voda?

20. Crvene alge i jednostavne životinje mekanog tela su nastale u proterozoiku.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста