Брзина светлости у различитим срединама.Закон преламања светлости – тест

Резултат теста

1. Брзина светлости коју је Ремер израчунао износи:

2. Брзина светлости у вакууму износи приближно:

3. Једна од најважнијих физичких константи је брзина светлости у вакууму, она се обележава са:

4. Брзина светлости зависи од својстава средине кроз коју се простире и увек је мања него у вакууму.

5. За средине у којима је брзина светлости мања кажемо да имају:
6. Промена брзине и правца простирања светлости при преласку из једне у другу оптичку средину назива се:

7. Зрак који долази из прве средине назива се:

8. Зрак који пролази кроз другу средину назива се:

9. Угао између упадног зрака и нормале назива се:

10. Угао између нормале и преломног зрака назива се:
11. Како ће и колико скренути светлосни зрак зависи од упадног угла и од брзина светлости у посматраним срединама.

12. Када светлосни зрак прелази из оптички ређе у оптички гушћу средину, прелама се ка нормали, а при преласку из оптички гушће у ређу средину прелама се од нормале.Реч је о:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ