Pravilna četvorostrana prizma – test (8.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Pravilna četvorostrana prizma – test

Резултат теста

1. U četvorostranoj prizmi površina osnove se računa po formuli:

2. U četvorostranoj prizmi površina omotača se računa po formuli:

3. Površina četvorostrane prizme se računa po formuli:

4. Zapremina četvorostrane prizme se računa po formuli:

5. Osnovna ivica pravilne četvorostrane prizme je a=5cm, a visina te prizme je H=7cm. Površina te prizme je ________cm².
6. Osnovna ivica pravilne četvorostrane prizme je a=5cm, a visina te prizme je H=7cm. Zapremina te prizme je ________cm³

7. Osnovna ivica pravilne četvorostrane prizme je 6cm, a dijagonala bočne strane je 10cm. Visina te prizme je ________cm.

8. Osnovna ivica pravilne četvorostrane prizme je 6cm, a dijagonala bočne strane je 10cm. Površina te prizme je ________cm².

9. Osnovna ivica pravilne četvorostrane prizme je 6cm, a dijagonala bočne strane je 10cm. Zapremina te prizme je ________cm³.

10. Površina osnove pravilne četvorostrane prizme je 121cm². Osnovna ivica te prizme je ______cm.
11. Površina omotača pravilne četvorostrane prizme je 288cm², a osnovna ivica 8cm. Visina te prizme je _____cm.

12. Zapremina pravilne četvorostrane prizme je 147 cm³, a osnovna ivica je 7cm. Visina te prizme je ______cm

13. Površina pravilne četvorostrane prizme je 702 cm², a osnovna ivica je 13 cm. Visina te prizme je ______cm.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ