Глаголи, 8. разред – тест (А група)

Глаголи, 8. разред – тест (А група)

Правопис – тест

Служба речи у реченици – тест

Лексикологија – тест (8.р)

Резултат теста

1. Инфинитивна основа глагола ЗАСЕСТИ гласи:

2. Презентска основа једног глагола није тачна:

3. Који глагол није свршен:

4. Означи глагол несвршеног вида:

5. Који глагол није исправно написан:
6. Нелични глаголски облици су:

7. Означи просте глаголске облике:

8. Означи реченицу са глаголом у облику потенцијала:

9. Који је глагол у облику имперфекта:

10. У којој је реченици футур први исправно употребљен:
11. Који облици императива су исправни:

12. Како гласи глаголски прилог прошли глагола БИТИ:

13. Означи само исправне облике глаголског прилога садашњег:

14. Исправно написани глаголски облици су:

15. Која реченица има заповедни начин:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ