Hormonski indukovane promene II – test (8.r.)

Hormonski indukovane promene II

1. Laktaza je primer:

2. Proteini koji regulišu odvijanje ćelijskog ciklusa su:

3. Enzimi:

4. Regulatorni proteini imaju ulogu u:

5. Kolagen je primer regulatornog proteina.
6. _______ regulišu procese u ćeliji i organizmu, kao i aktivnost drugih gena.

7. Aktivnost nekih gena karakteristična je:

8. Tokom životnog ciklusa, u određenim fazama u žlezdanim ćelijama životinje/čoveka aktiviraju se geni koji sadrže informaciju za nastanak određenih hormona.

9. ________ je period koji karakteriše niz promena, pri čemu organizam postaje polno zreo.

10. U toku života, čovek prolazi kroz najveće promene tokom:
11. _________ imaju ulogu u izgradnji ćelija, tkiva, organa; daju jačinu i strukturu.

12. Kod biljaka se, u zavisnosti od stupnja razvoja, aktiviraju geni.

13. Koje promene karakterišu period puberteta?

14. Broj gena se razlikuje od vrste do vrste i nije u vezi sa složenošću organizma.

15. Hormoni deluju na ciljne ćelije vezujući se za određene:
16. Kako se naziva jedan od hormona za presvlačenje kod insekata?

17. Na izgled i funkcionisanje jedinke utiču pravila nasleđivanja, ali ne i sredinski faktori.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста