Примена сличности троуглова на правоугли троугао (основни ниво)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Наставни листићи

Примена сличности троуглова на правоугли троугао (напредни ниво)

Примена сличности троуглова на правоугли троугао (напредни ниво)

Резултат теста

1. Да ли су аритметичка и геометријска средина два произвољна позитивна броја једнаке?

2. Израчунати геометријску средину бројева 12 и 3.

3. Израчунати геометријску средину бројева 0,6 и 2,4.

4. Одредити на којој висини се налази балон на датој слици.Резултат заокруглити на цео број.

5. Израчунати геометријску средину бројева 1 4/5 и 9/20.
6. Са дате слике одредити колико износи x.

7. Да ли су подударни троуглови слични?

8. Да ли су сваке три тачке компланарне?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ