Сличност троуглова (основни ниво)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Примена сличности троуглова на правоугли троугао (напредни ниво)

Резултат теста

1. Да ли су троуглови приказани на слици слични?

2. Да ли су троуглови приказани на слици слични?

3. Да ли су троуглови приказани на слици слични?

4. Да ли су троуглови приказани на слици слични?

5. Да ли су троуглови ABC и A1B1C1 слични, ако је угао BAC=47°?
6. Свака два једнакостранична троугла су слична.

7. Странице троугла АBC су BC=7cm, AC=10cm и AB=9cm.Одредити обим њему сличног троугла А1B1C1 ако је коефицијент сличности троуглова ABC и A1B1C1 једнал 0,75.

8. Да ли је коефицијент сличности два троугла увек већи од 1?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ