Градови, урбанизација и проблеми урбаног развоја

Градови, урбанизација и проблеми урбаног развоја

1. Негативан утицај урбанизације на животну средину огледа се у:

2. У мале градове убрајамо:

3. _______ је процес настанка и развијања градова.

4. ______ представља шире градско подручје.

5. Ћуприја и Алексинац су пример _______ типа града.
6. Монофункционални градови су градови којима је становништво:

7. Градови се према функцијама деле на:

8. Пример за турско-источњачки тип града је:

9. Градско језгро чине:

10. Колико има урбаних насеља на територији Србије?
11. Псеудоурбанизација је изградња непланских насеља на периферији градова.

12. ________ је процес исељавања становништва из градова ка ширим градским подручјима.

13. Урбанизација се огледа у:

14. Први трагови насељености у Србији пронађени су у две пећине. У близини ког града се налази пећина Рисовача?

15. _______ је место привремене или сталне концентрације људи и кућа.
16. Пример за панонски тип града је:

17. Највећи градови Србије су:

18. _____ је економски, административни, географски центар ширег подручја, који има више од 100.000 становника.

19. У градове средње величине убрајамо:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста