Tipični ekosistemi Srbije

Tipični ekosistemi Srbije

1. Biocenoza i _____ čine ekosistem.

2. U veštačke ekosisteme ubrajamo:

3. Vodeni ekosistemi su:

4. Četinarske šume se nalaze u:

5. U listopadnim lišćarskim šumama je izražena spratovnost.
6. Banatski božur je strogo zaštićena i kritično ugrožena vrsta.

7. Prizemni sprat listopadnih lišćarskih šuma naseljavaju:

8. Gde se nalaze visokoplaninske rudine?

9. U životinjski svet četinarskih šuma ubrajamo:

10. Voćnjaci su prirodni ekosistemi.
11. Označiti kopnene ekosisteme:

12. Voluharica naseljava visokoplaninske rudine.

13. Prostor Deliblatske peščare nalazi se na plodnom zemljištu, koje se naziva ______.

14. Šumskim ekosistemima pripadaju:

15. Najsloženiji kopneni ekosistemi su:
16. Visokoplaninske rudine naseljavaju isključivo zeljaste biljke.

17. Vrste koje sačinjavaju četinarske šume imaju ______ listove.

18. U prirodne ekosisteme ubrajamo:

19. Gorni sprat četinarskih šuma čini:

20. Životinjskom svetu listopadnih lišćarskih šuma pripadaju:
21. _______ su livade koje su nastale pod dejstvom čoveka.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста