Полугодишња провера знања – тест (8. разред)

Полугодишња провера знања – тест (8. разред)

Акценат – теорија (акценти, генитивни знак, проклитике, енклитике, неакцентоване дужине)

Глаголски облици – тест

Полугодишња провера знања (осми разред)

Резултат теста

1. Означи тврдње која тачно описује дијалог:

2. Одреди значење падежа: Отац послуша, оде у двор и понови цару речи своје кћери.

3. Означи реченицу у којој је запета правилно употребљена.

4. Одреди врсту риме заступљену у следећој строфи и напиши њен назив на линији: „Над острвом пуним чемпреса и бора, Младо крупно сунце пржи, пуно плама; И трепти над шумом и над обалама Слан и модар мирис пролетњега мора.“ To je _________ рима.

5. Којим начином творбе је настала реч мишоловка?
6. Вук Стефановић Караџић је издао три књиге „Српских пјесама“

7. Означи тачно написане бројеве:

8. Одреди век када је настало дело:

9. Означи тачне одговоре.

10. Прочитај следећи текст. Стерија у свом делу приказује заблуделу личност, која покушава да постане углађена особа финих манира. Покушава да користи изразе на француском и немачком, али не само да не зна добро ове језике, него ни српски не говори правилно. Њен брат и ћерка покушавају да је уразуме и врате пређашњем начину живота.
11. Година словенске писмености је

12. Балада је:

13. Означи изричну реченицу: Ви сте обећали да ћете доћи иако нисте имали баш пуно времена.

14. Означи тачан одговор.

15. Означи падеж подвучених именица: Али упоредо са ДАНОМ који је јачао доле над градом и овде око мене, расло је и то моје СЕЋАЊЕ на догађај из ДЕТИЊСТВА.
16. Означи ширу и ужу синтагму: Руком ме изненада позвала црномањаста жена у шареној сукњи.

17. Означи скраћенице које су неправилно написане:

18. "Дјецо, па ви сте сад у магарећим годинама" . Ова реченица је по значењу:

19. Издвој творбену основу:

20. Румене пруге већ шарају далеки запад, Клонуо почива свет. Са мирних далеких поља Уморни ратар с песмом журно се ноћишту спрема, И само час по час зајечи шарена доља... На основу броја стихова, наведи назив строфе у песми Вече.
21. Означи синтагму у следећој реченици: Професор Јеленковић је сада држао час историје, често веома нерасположен

22. Означи прилошку одредбу за време у реченици: Доћи ћу кад будем имала времена.

23. Којој врсти припада истакнута синтагма у реченици: Исмевао је са НЕОБИЧНИМ ЗАДОВОЉСТВОМ.

24. Међу наведеним одредницама Шекспировог дела Ромео и Јулија означи две које доказују да је ово дело драмско:

25. Означи реч која не припада истој породици речи:
26. Како се назива стих од десет слогова?

27. Из следећих стихова из песме Вече Војислава Илића означи ономатопејске речи. Све грли мир и сан. Покашто заурла само / Суседов стари пас, ил' позно дошавши с рада, Испреже ратар плуг и стоку уморну поји, / И ђерам шкрипи све и вода жуборећ' пада.

28. Напиши датив једнине имена и презимена – Мајкл Џексон

29. Одреди врсту риме у наведеном катрену: „Домовина, то су жеље, тајне, Магла што преко поља плови; То су наше бајке бескрајне, Домовина – то су сви наши снови.“

30. У реченици која је одговор на питање означи реч на којој стоји реченични акценат: (– Кад је Јанко допутовао?) – Јуче је допутовао
31. Одреди колико има комуникативних, а колико предикатских реченица у следећем тексту. Вратио је мобилни телефон у џеп. Окренуо се око себе и видео како му Ања долази у сусрет. Шта је случајно на овом свету?

32. Препознај одлике (својства) баладе:

33. Означи реченицу која је написана према правописним правилима.

34. Препознај врсту приповедања у наведеном одломку и именуј га: „Онда ја дођем овамо и ћутим. Гледам кроз прозорче. Ако напољу није хладно, отворим врата.“

35. Означи два мотива који се односе на народне епске песме о ослобођењу Србије:
36. „Рузмарине, не мириши туди, Да се моје злато не пробуди, Само цвати на дикини врати, Дођу л' свати, ти ћеш мирисати.“ Врста риме је ______ рима.

37. У реченици која је одговор на питање означи реч на којој стоји реченични акценат: (– Коме си то рекла?) – Нисам рекла никоме.

38. Допуни реченицу: Ако аутор у делу описује свој живот јер сматра да је оставио важан траг у историји народа и средине којој припада; ако жели да читалац поверује у оно што је испричао о себи; ако се труди да буде објективан односно да наводи истините чињенице из свог живота, онда његово дело припада врсти која се зове:

39. Означи слогове који су правилно подељени

40. Означи правила која важе за употребу акцената у књижевном језику:
41. Означи тачан одговор:

42. Означи српске књижевне језике, који су се употребљавали од 12. до 19. века.

43. Означи слова која је Вук увео у азбуку:

44. Препознај врсту строфе у наведеном примеру и наведи њен назив: „Као златне токе крвљу покапане, Доле пада сунце, за гору, за гране.“

45. Означи тачан одговор. Ентеријер је:
46. Означи дијалекте и изговоре који су ушли у основу српског књижевног језика:

47. Означи ПРАВИЛНО наглашене самогласнике у датим паровима речи:

48. У следећим стиховима истакнута је једна стилска фигура: Валовиту Дрину пребродише, И ЧЕСТИТУ БОСНУ прејездише, Те падоше на крајину љуту...“

49. Повежи следећа дела са историјским догађајима на које се та дела односе.

50. Којој врсти синтагми припадају следеће
51. Одреди стилску фигуру у наведеним стиховима: „Кад устане кука и мотика биће Турком по Медији мука.“

52. Како се назива облик песме састављене од 14 стихова распоређених у два катрена и две терцине?

53. У следећој реченици истакнута је синтагма. Подвуци главну реч: Немања је седео на обали речице.

54. Означи две одреднице које се односе на песму „Очију твојих да није“:

55. Означи пример за стилску фигуру који не припада датом низу.
56. Изначи објекат у реченици и одреди којом синтаксичком јединицом је исказан.

57. Следећој реченици и одреди службу реченичних чланова: Ивана, моја комшиница, прави недељом воћне колаче

58. Именуј чланове следеће реченице. Кроз неколико дана деца направе на обали камену кућу.

59. Означи одговоре где је постојала могућност да се сретну, односно да ли су били савременици личности чија су имена дата у паровима?

60. Покондирена тиква, Јован Стерија Поповић је:
61. У Србији има више језика националних мањина. У овом низу наведени су неки од њих

62. Косу реже,па виноград веже.Овакав стих се назива:

63. Означи где је цртица правилно употребљена: Дуња Илић Јакшић, гол-аут, Шар-планина, Јован Јовановић Змај

64. Писац прекида низање догађаја према редоследу њиховог одигравања, да би описао догађаје који су се одиграли у прошлости. Ова врста приповедања се зове ___________ приповедање.

65. У наведеним стиховима јављају се примери за две стилске фигуре: „Сјај би њеног лица постидео / те звезде онако као свећу дан.“
66. Означи књижевнонаучне врсте:

67. Одреди врсту истакнуте синтагме у следећој реченици: Одмах после доручка изашао сам и испео се степеницама које воде у СТРМУ БАШТУ ИЗНАД КУЋЕ..

68. Ој, пунице, ђевојачка мајко, / или си је од злата салила? / Или си је од сребра сковала? / Или ти је бог од срца дао? / Заплака се ђевојачка мајка, / а кроз сузе тужно говорила / „Мио зете, Милић барјактаре, / нити сам је од злата салила, / нити сам је од сребра сковала, / нити сам је од сунца отела, // веће ми је бог од срца дао“. Назив стилске фигуре је ПЕРСОНИФИКАЦИЈА.

69. У сваком наведеном низу глаголских облика означи онај који том низу не припада.

70. Означи тачан одговор . Сваки сонет мора да има:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ