Глаголски облици – тест

Глаголски облици – тест

Падежи – основни ниво

Глаголски облици – тест

Правопис

Резултат теста

1. Већ сам био прочитао књигу кад се појавио филм.

2. Означи глаголски облик који не припада низу:

3. Означи НЕЛИЧНЕ глаголске облике:

4. Означи ПРОСТЕ глаголске облике.

5. Нелични глаголски облици се не мењају по лицима и имају значење предиката. Где је грешка?
6. Означи назив датог глаголског облика. СТОЈИМ

7. У моменту ДАО БИХ све на свету.

8. Прост личан глаголски облик који у свом значењу обележава радњу која се одвија у садашњем тренутку. О ком глаголском облику је реч?

9. Тамни облаци НАДВИШЕ се над нама. Истакнути глаголски облик је...

10. Куд ПЛОВЕ успомене никад НЕЋУ САЗНАТИ.
11. Никад нећеш бити филмска дива, а баш БИХ ВОЛЕО.

12. ИДЕМ али ОСТАЋУти друг.

13. Ко данас БУДЕ СТИГАО први, добиће специјалну награду.

14. ДАЈ ми то!

15. НЕ СПУШТАЈ кад те НАЗОВЕМ.
16. Ја после тебе НИСАМ никог ВОЛЕО.

17. Ноћима САЊАМ пусте, сиве друмове.

18. ПРИЧАЈ ми, брате.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ